• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Op 29 januari is de Week van Het Vergeten Kind gestart. Het Vergeten Kind vraagt aandacht voor de wisselingen van hulpverleners waar jongeren in de jeugdzorg mee te maken krijgen. Kinderen in het jeugdzorgsysteem zien veel verschillende hulpverleners: kinderen die op een groep wonen, hebben gemiddeld al 64,6 hulpverleners gehad. Het aantal hulpverleners dat kinderen in de jeugdhulp zien, moet naar beneden.

De verschillende instanties die betrokken zijn bij kinderen en het doorverhuizen tussen pleeggezinnen, gezinshuizen, groepen en instellingen zorgen voor een wirwar van hulpverleners. Daardoor moeten kinderen steeds nieuwe hulpverleners leren vertrouwen, weer opnieuw over een trauma vertellen en raken ze steeds weer een vertrouwenspersoon kwijt. Dat komt bovenop trauma's die ze al hebben en heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van jongeren.

In het onderzoek ’Constant nieuwe gezichten, ik crash daarvan’ van Het Vergeten Kind geeft meer dan driekwart van de kinderen aan dat ze te vaak hun levensverhaal moeten vertellen. 71% vindt het aantal hulpverleners er té veel. Daarvan vindt 25% dat het door dat hoge aantal hulpverleners ook slechter gaat met hem of haar.

Met de campagne en de petitie roept Het Vergeten Kind op om de jeugdzorg zo te organiseren, dat kinderen substantieel minder verschillende gezichten zien dan nu het geval is. Hoe de situatie verbeterd kan worden, is te lezen in de aanbevelingen op deze pagina. De petitie is hier te vinden.