• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

In het programma Versterken van de kracht van pleegouders werken de NVP en Jeugdzorg Nederland samen aan het versterken van de kracht van pleegouders door leren en je ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel te maken van het pleegouderschap. Bijdragen aan het programma kan in het panel voor pleegouders en professionals.

Het programmateam is gestart met de ontwikkeling van een online platform voor pleegouders. Voor de ontwikkeling van dat online platform is de mening en deskundigheid van pleegouders en professionals belangrijk.
Met hun inbreng wordt ervoor gezorgd dat inhoudelijke ideeën en feedback worden meegenomen in de ontwikkeling van het platform.

Wil je bijdragen aan het platform en het programma Versterken van de kracht van pleegouders? Meld je aan voor het panel via www.denvp.nl/panel-versterken.