• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Pleegouders stoppen vooral met het pleegouderschap vanwege problemen met het zorgsysteem en onvoldoende begeleiding door pleegzorgorganisaties. Een groot deel van de gestopte pleegouders wil zich desondanks weer inzetten voor kwetsbare kinderen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders?' van het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland.

Ieder jaar stopt ongeveer 14 procent van de pleeggezinnen met het pleegouderschap. In dit onderzoek, waaraan meer dan 500 pleegouders meededen die in 2017 of 2018 gestopt zijn met pleegzorg, is onderzocht waarom pleegouders stoppen en in hoeverre zij behouden kunnen worden voor pleegzorg.

Meer dan de helft van de pleeggezinnen (52 procent) geeft aan met pleegzorg te zijn gestopt vanwege voor hen ongewenste omstandigheden. Het gaat om situaties waarin pleegouders problemen met het pleegzorgsysteem ervaren, of het gevoel hebben dat zij onvoldoende serieus genomen worden door professionals. Het overgrote deel van de gestopte pleegouders (72 procent) sluit echter niet uit zich in de toekomst opnieuw te willen inzetten voor kwetsbare kinderen – via pleegzorg of op een andere manier. Het onderzoek laat zien dat te weinig gebruik wordt gemaakt van dit grote potentieel, ondanks het tekort aan pleegouders dat er is.

Uitval voorkomen
Uitval van pleegouders kan voorkomen worden door hun in iedere fase van het pleegouderschap meer erkenning en ondersteuning te bieden. Niet alleen tijdens de plaatsing, maar ook daarvoor én erna. Ook is het belangrijk dat het leer- en trainingsaanbod voor pleegouders wordt uitgebreid en verbeterd, waaronder het leren met en van andere pleegouders. De afronding van een pleegzorgplaatsing en de nazorg voor gestopte pleegouders schieten op dit moment tekort: 21 procent van de gestopte pleegouders geeft aan dat er geen aandacht is besteed aan de afronding van de plaatsing.

De adviezen van pleegouders worden meegenomen in het Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg. Hierin werken Jeugdzorg Nederland, het NJi en de NVP samen met tien pleegzorgorganisaties aan het terugdringen van uitval van pleegouders en het voorkomen van voortijdig afgebroken pleegzorgplaatsingen.

Het onderzoeksrapport en een publieksversie met daarin de belangrijkste resultaten en aanbevelingen zijn te downloaden op de website van het NJi.