• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Jongeren die in een gezinshuis wonen, mogen daar voortaan standaard blijven wonen tot hun 21e verjaardag. Daarover hebben het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom een bestuurlijke afspraak gemaakt die op 1 februari ingaat. Jongeren kunnen ook na hun achttiende verjaardag nog gebruik maken van de hulp en ondersteuning van het gezinshuis en hoeven het huis pas te verlaten als ze daaraan toe zijn.

Stabiliteit en perspectief op het gebied van wonen, werk of school, inkomen, zorg en ondersteuning is van groot belang voor het verdere leven van jongeren in een gezinshuis. Zeker omdat deze jongeren vaak al veel hebben meegemaakt. Een langer verblijf in het gezinshuis geeft hen de kans om toe te groeien naar zelfstandigheid. Daarom wordt de jeugdhulp voor deze jongeren voortaan standaard verlengd tot 21 jaar. Het blijft daarnaast mogelijk om de jeugdhulp te verlengen tot 23 jaar, mocht dat nodig zijn. De kosten van standaard jeugdhulp tot 21 jaar voor gezinshuisjongeren, betaalt het Rijk aan het gemeentefonds, waarmee gemeenten de uitvoering kunnen betalen.

Maatwerk

Onderdeel van de afspraak is dat jongere, gezinshuisouder(s) en gemeente samen vaststellen wat er voor de jongere nodig is op weg naar zelfstandigheid. Daarmee moet tijdig begonnen worden, zodat de jongere op tijd klaar is voor het leven na het gezinshuis. Maatwerk en flexibiliteit is daarbij noodzakelijk. 

Pleegzorg

Sinds 1 juli 2018 hebben jongeren die opgroeien in een pleeggezin al recht op pleegzorg totdat zij 21 jaar worden. Met deze bestuurlijke afspraak, waarom al meerdere malen verzocht is, gaat hetzelfde gelden voor jongeren in een gezinshuis.

Op de website van Jeugdzorg Nederland is meer informatie te vinden, evenals de gemaakte afspraak en een informatieblad over de veranderingen.