• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Door het niet tot stand komen of het beëindigen van pleegzorgcontracten lopen pleegouders pleegzorgbegeleiding en -vergoeding mis. Pleegkinderen zijn de dupe van onduidelijkheden en gebrekkige besluitvorming rondom pleegzorgcontracten. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in een brief aan de betrokken partijen.

Het niet ontvangen van pleegzorgbegeleiding en -vergoeding kan grote gevolgen hebben voor pleeggezinnen: het leidt tot spanningen, stress, onzekerheid, geldproblemen en zelfs tot overplaatsingen van pleegkinderen. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek dat de Kinderombudsman uitvoerde.

De problematiek ontstaat door knelpunten in het proces van besluitvorming door de Gecertificeerde Instellingen (GI's) en de pleegzorgaanbieders. Er zijn ook knelpunten in de zoektocht naar een praktische oplossing als er geen contract (meer) is, terwijl het pleegkind op dat moment wel op de best passende plek zit in het pleeggezin. Dit komt onder andere omdat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de zorg voor een kind, en dus voor een oplossing van het probleem.

De Kinderombudsvrouw roept de verantwoordelijke partijen op om samen tot een structurele oplossing te komen. GI's, pleegzorgaanbieders en gemeenten moeten daarvoor samen afspraken maken. Daarnaast moet bekeken worden of het mogelijk is om het besluit van de pleegzorgaanbieder voor te kunnen leggen aan de kinderrechter of een andere onafhankelijke derde.

Lees meer op de site van de Kinderombudsman.