• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut werken aan een Kennisagenda Pleegzorg, die de basis vormt voor nieuw onderzoek over pleegzorg. Wetenschappers en onderzoekers van universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten gaan vervolgens aan de slag met de vraagstukken. 

Op 11 juni werd een bijeenkomst georganiseerd met pleegouders die meedachten over de kennisagenda. In deze bijeenkomst stond de vraag ‘wat zou jij onderzoekers adviseren om te onderzoeken met betrekking tot pleegzorg?’ centraal. Dat leverde meer dan veertig verschillende onderzoeksvragen op over allerlei verschillende pleegzorgonderwerpen. 

De onderzoeksvragen uit de bijeenkomst worden verzameld in de Kennisagenda Pleegzorg. Samen met wetenschappers en onderzoekers bepalen het NJi en de NVP vervolgens welke vraagstukken prioriteit hebben en wat de mogelijkheden zijn om de vraagstukken te onderzoeken. 

Meer informatie over de bijeenkomst en de kennisagenda is hier te vinden.