• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Een groot deel van de kinderen die sinds 1945 in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven, is onvoldoende beschermd tegen fysiek, psychisch of seksueel geweld. Ook nu komt geweld nog voor. Dat staat in het rapport ‘Onvoldoende beschermd’ van Commissie De Winter, dat op 12 juni werd gepresenteerd. 

De commissie onderzocht geweld in de jeugdzorg en sprak daarvoor met honderden slachtoffers. Geschat wordt dat 1 op de 10 personen die ooit in de jeugdzorg verbleven, vaak tot zeer vaak geweld meemaakte. Bijna een kwart van de ondervraagden heeft nooit geweld meegemaakt. Voor 1970 ging het vooral om fysiek en psychisch geweld van groepsleiding en pleegouders. Daarna verschoof dit naar vooral fysiek geweld van kinderen onderling. Ook kwam in die periode psychisch geweld voor. Ook nu nog vinden veel jeugdigen en groepsleiding het klimaat nog steeds onveilig, vooral in de gesloten jeugdzorg, justitiële instellingen en opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Volgens de Commissie De Winter zijn oorzaken van het geweld onder meer de negatieve kijk op uit huis geplaatste kinderen, onvoldoende financiële middelen om goed personeel te vinden en te behouden, onvoldoende professionaliteit en het bij elkaar plaatsen van grote groepen kwetsbare kinderen. Pas in de jaren 90 kwam wet- en regelgeving die het kind beschermde goed van de grond. Ook kwam pas toen een bredere professionalisering van de jeugdzorg door, die vandaag de dag nog steeds niet af is. Toezicht schoot in de hele onderzochte periode tekort. 

De commissie beveelt aan om slachtoffers van geweld in de jeugdzorg erkenning te bieden en om het hulpaanbod voor slachtoffers te verbeteren. Om de jeugdzorg in de toekomst veiliger te maken, moeten plaatsingen in gesloten instellingen zoveel mogelijk worden voorkomen, moet de groepsgrootte worden verkleind en moeten jongeren toegang krijgen tot onafhankelijke vertrouwenspersonen. 

Meer informatie over het rapport is hier te vinden. Het volledige rapport lezen kan hier.