• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Eind april is de definitieve versie van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Inspectie Jeugdzorg. In juni wordt het gepresenteerd op het symposium ‘De kwaliteit van gezinshuizen’.

De Kwaliteitscriteria Gezinshuizen zijn opgesteld door gezinshuisouders, zorgaanbieders en brancheorganisaties. Het is een denk- en toetsingskader voor jeugdhulp in gezinshuizen, waaraan veel behoefte was. Daarnaast vormt het een toetsingskader voor het actieplan gezinshuizen, dat gemaakt wordt in opdracht van het ministerie van VWS.

Tijdens het symposium ‘De kwaliteit van gezinshuizen’, wat eind juni zal plaatsvinden, worden de kwaliteitscriteria gepresenteerd. Op het symposium wordt met gemeenten, gezinshuisouders en de inspecties nagedacht over de betekenis van de kwaliteitscriteria voor de praktijk van gezinshuizen en voor beleidsmakers, zorginkoop en kwaliteit van zorg.
Meer informatie is te vinden op de website van Gezinshuis.com.