• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

In de uitzending van De Monitor op 3 februari was te zien dat pleegzorg zwaar onder druk staat. De problematiek van kinderen neemt toe en pleeggezinnen kunnen met de hulp en ondersteuning die zij nu krijgen de zorg voor een pleegkind niet volhouden. Dit leidt ertoe dat te veel pleegzorgplaatsingen eindigen in een breakdown, met overplaatsing van pleegkinderen en uitval van pleegouders tot gevolg.

In de uitzending waarschuwen verschillende deskundigen om uithuisgeplaatste kinderen niet te makkelijk in een pleeggezin te plaatsen. Er moet kritischer gekeken worden voor welke kinderen een pleeggezin een geschikte plek is en voor wie een meer professionele vorm van opvang nodig is.

Gezinshuizen worden in de uitzending genoemd als alternatief voor pleeggezinnen. Als professionele opvangvorm hebben zij de mogelijkheid om kinderen met zwaardere problematiek op te vangen. Hiervoor is een uitbreiding van het aantal gezinshuizen nodig. Gerard Besten, bestuurder van Jeugddorp De Glind, ging hierover in gesprek bij Radio 1: “Gemeenten hebben de neiging om voor een lichte vorm van hulp te kiezen en daarna op te schalen als dit nodig is. Door miljoenentekorten wordt er geredeneerd vanuit kosten. Dat is funest voor kinderen. Daarnaast wordt gekeken waar plek is en er is een gebrek aan goede plekken. Het omscholen van residentiële werkers kan zorgen voor een goede stimulering van gezinsachtige woonvormen: residentiële plekken stromen leeg en gezinshuizen stromen vol. Die bron is nog onvoldoende aangeboord.”

De uitzending van De Monitor is hier terug te kijken. Het volledige gesprek met Gerard Besten bij Radio 1 is hier te beluisteren.