• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

In 2018 waren er 937 gezinshuizen in Nederland, waar in totaal 3.113 jeugdigen verbleven. Dat zijn 22,6% meer gezinshuizen en 20% meer jeugdigen dan in 2016. Dat staat in de Factsheet Gezinshuizen die gemaakt is door Gezinspiratieplein in samenwerking met de Alliantie Kind in Gezin.

De groei van het aantal gezinshuizen is het gevolg van een flinke toename van zelfstandige gezinshuizen. Er is een duidelijke verschuiving te zien van het werken met loondienst-gezinshuizen naar zelfstandige varianten: franchise, onderaannemerschap en vrijgevestigde gezinshuizen. In 35,1% van de gevallen werkten zorgaanbieders met franchisegezinshuizen en in 15,8% met onderaannemerschap. Het aandeel loondienst-gezinshuizen waarmee zorgaanbieders werkten, daalde daarentegen van 60% in 2016 naar 49,2% in 2018. In absolute aantallen is dat een daling van 509 tot 459 loondienst-gezinshuizen.

Verbreding gezinshuispalet
Twee relatief nieuwe constructies droegen bij aan de groei van het aantal gezinshuizen: het onderaannemerschap, waarbij een zorgaanbieder plaatsen inkoopt bij een zelfstandig ondernemend gezinshuis, en vrijgevestigde gezinshuizen, zelfstandige gezinshuizen waar gemeenten rechtstreeks plaatsen inkopen. In 2018 waren er respectievelijk 143 en 29 gezinshuizen die opereerden volgens deze twee constructies, blijkt uit de factsheet. Er is niet eerder onderzoek gedaan naar deze groepen.

Langdurig perspectief
Kenmerkend voor gezinshuizen blijft de focus op langdurig verblijf: 89,5% van de plaatsingen via zorgaanbieders had een langdurig perspectief. Ook vrijgevestigde gezinshuizen richten zich met name op langdurige plaatsingen (86,5%).

De Factsheet Gezinshuizen is te lezen op de website van Gezinspiratieplein.