• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Gezinshuis.com start dit voorjaar met de werving van gezinshuisouders voor het programma Simba Familiehuizen. Dit doen ze samen met initiatiefnemer SOS Kinderdorpen en partner Stichting Jeugddorp De Glind. In Simba Familiehuizen kunnen broertjes en zusjes die niet thuis kunnen wonen samen worden opgevangen. De verwachting is daarbij dat de kinderen binnen twee jaar weer thuis gaan wonen.

De terugkeer naar de eigen ouders staat in het hulpprogramma Simba Familiehuizen centraal. Dit in tegenstelling tot andere gezinshuizen, waar terugkeer van kinderen naar de eigen ouders vrijwel altijd uitgesloten is. Een Simba Familiehuis biedt opvang in een vroeg stadium en stelt familieversterking centraal. Tijdens de uithuisplaatsing wordt de verbinding met het eigen netwerk en de omgeving van de kinderen zoveel mogelijk behouden: de kinderen gaan naar hun eigen school en (sport)clubs en ouders blijven verantwoordelijk voor zaken als zakgeld en kleding. De ouders kunnen hun kinderen ook gewoon bezoeken.

Vanaf het begin van de uithuisplaatsing werken de ouders mee aan het hulpprogramma. Zij krijgen intensieve systeemgerichte ondersteuning (familieversterking) van een familiebegeleider.

In totaal worden vijf Simba Familiehuizen gestart die plaats bieden aan 25 kinderen uit tien gezinnen. In de loop van 2019 wordt gestart met de eerste Simba Familiehuizen in Midden-Nederland en de Randstad.

Meer informatie is te vinden op de website van Gezinshuis.com.