• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Jeugdhulp Friesland pakt de regeldruk in de jeugdzorg aan door schrapsessies. Op 11 februari 2019 is de uitkomst van de eerste sessie in het bijzijn van minister De Jonge gepresenteerd.

De alliantiepartner wil door minder administratieve taken meer tijd vrijmaken voor kinderen, jongeren en hun ouders die hulp nodig hebben. Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten in 2015 is de verantwoordings- en regeldruk fors toegenomen. Schrapsessies moeten hieraan een einde maken.

Samen met het Sociaal Domein Fryslân (SDF) en onder leiding van Rita Verdonk maakte Jeugdhulp Friesland een inventarisatie van onnodige regels. Verdonk neemt de input van de inventarisatie mee om ervoor te zorgen dat de bedenkers van regels aan de slag gaan om de onnodige regels af te schaffen.

Programma (Ont)regel de zorg
De schrapsessie is onderdeel van het programma (Ont)regel de zorg. Met dit programma wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning. Rita Verdonk is aan het programma verbonden als speciaal adviseur.

Op de website van Jeugdhulp Friesland is meer te lezen over de schapsessie.