• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut onderzoeken de beweegredenen van pleegouders om te stoppen met het pleegouderschap. Daarvoor is een vragenlijst gemaakt voor pleegouders die in de afgelopen twee jaar gestopt zijn. De uitkomsten moeten helpen om uitval van pleegouders zoveel mogelijk te voorkomen.

In de vragenlijst wordt onder andere gevraagd naar de factoren die geleid hebben tot het stoppen met pleegzorg en de omstandigheden waaronder dit plaatsvond. Dit moet antwoord geven op de vraag of er iets is wat pleegouders had kunnen helpen om pleegouder te willen en kunnen blijven.

Actieonderzoek
Deze vragenlijst is onderdeel van het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Daarin werken tien pleegzorgorganisaties samen met het NJi, Jeugdzorg Nederland en de NVP om uitval van pleegouders terug te dringen en breakdown te voorkomen. Meer informatie over het project is te vinden op de website van het NJi.