• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Op donderdag 29 november was er een bijeenkomst in de Glind over het thema ‘kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen’. Deze bijeenkomst was de eerste van een aantal sessies die tot een actieplan moeten leiden om meer kinderen op te vangen in kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen.

Op de bijeenkomst waren gezinshuisouders, zorgboeren, beleidsmakers, onderzoekers en professionals uit het veld van gezinsgerichte zorg. Zij wisselden aandachtspunten en knelpunten uit die er zijn voor groei en versterking van kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen. In de aandachts- en knelpunten werd een prioritering aangebracht. De belangrijkste punten werden aan verschillende gesprekstafels uitgewerkt.

Er werd gekeken wat de oorzaken zijn die ten grondslag liggen aan het aandachtspunt en welke oplossingen of ideeën er zijn om het punt te adresseren bij verantwoordelijke organisaties of instanties. Ook werd bekeken welke bijdrage een ieder vanuit zijn of haar rol of organisatie aan kan leveren. Alle ideeën die in de werkgroepen zijn uitgewerkt, worden gebundeld en verspreid. Daarna zullen er vervolgssessies komen om het actieplan verder uit te werken.

Het initiatief voor deze bijeenkomst werd genomen door het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Jeugdistituut, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Gezinshuis.com.