• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Vijf jeugdhulpregio's zijn op 19 november gestart met het pilottraject ‘Voor ieder kind een thuis!’ Doel van de pilots is om jeugdhulp in gezinsvormen te stimuleren in de regio’s. De centrale vraag is: wat kunnen de jeugdhulpregio's doen om kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien? Het pilottraject is onderdeel van het project ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’.

De vijf deelnemende regio's (Noord-Limburg, Groningen, Zuid-Kennemerland, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Flevoland) deelden tijdens de eerste bijeenkomst vragen en oplossingen met betrekking tot jeugdhulp in gezinsvormen. Vraagstukken die aan bod kwamen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe maak je in de praktijk de overstap van residentiële jeugdhulp naar meer jeugdhulp in gezinsvormen?
  • Hoe creëer je meer diversiteit in gezinsvormen, zodat je jeugdhulp in gezinsvormen kunt op- en afschalen zonder een kind over te plaatsen?
  • Hoe organiseer je kindgerichte werving van pleeg- en gezinshuisouders?
  • Hoe kun je de besluitvorming over de terugkeer van een kind naar huis vormgeven samen met kinderen, ouders, andere opvoeders, gemeente, jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling?
  • Hoe kun je pleegouders, pleegkinderen en biologische kinderen betrekken bij vernieuwing en innovatie?
  • Hoe ontwikkel je hulpaanbod voor ouders, zodat de situatie thuis verbetert en het kind terug naar huis kan?

De looptijd van het pilottraject is een jaar. Onderdeel van het project is het delen van goede voorbeelden en geleerde lessen met andere Nederlandse gemeenten en regio's.

Het pilottraject is een initiatief vanuit het project 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen' van alliantiepartners het Nederlands Jeugdinstituut en de NVP. Daarnaast werken de VNG en Jeugdzorg Nederland mee aan het project. De pilots worden gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.