• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Deze maand is het tweede mini-magazine over het onderzoeksproject ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ verschenen. In dit onderzoek wordt de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders bekeken. Dit moet helpen om voortijdige afbrekingen van gezinshuisplaatsingen te voorkomen. In het magazine staan resultaten van en achtergronden over het onderzoek.

Gezinshuizen staan centraal in dit onderzoek. Zij bieden plaats aan jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Het komt nog te vaak voor dat deze jongeren vroegtijdig een gezinshuis verlaten, met alle nadelige gevolgen van dien. Wanneer het ouders en gezinshuisouders lukt om tot een constructieve samenwerking te komen, kan dit bijdragen aan een stabiele plaatsing. Zo concreet mogelijk wordt onderzocht hoe een dergelijke samenwerking wordt vormgegeven, met als doel kennis te ontwikkelen met en voor de praktijk.

Inmiddels bevindt het praktijkonderzoek van de CHE over de samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders zich in de tweede fase. In deze fase worden 12 casestudies gedaan, die bijna een jaar lang worden gevolgd. In het magazine komen onder andere stuurgroeplid Roy Otten aan het woord en Anne Steevels, die als ervaringsdeskundige betrokken is bij het project. Twee van haar kinderen wonen in een gezinshuis, zij deelt haar verhaal.

Het onderzoek ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ wordt uitgevoerd door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Lindenhout, Gezinshuis.com, Leger des Heils en Intermetzo. Daarnaast zijn Gezinspiratieplein, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Jeugd Instituut betrokken.

Het tweede magazine over het onderzoeksproject is hier online te lezen. Het eerste deel is hier te lezen.