• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Op donderdag 9 maart is in De Glind een bijeenkomst voor partners van de Alliantie Kind in Gezin. Centraal staan het Jaarplan 2017 en het project Matching van langdurig uithuisgeplaatste kinderen aan een alternatief gezin.

Download het programma in pdf-formaat

Programma

12.30   Inloop met koffie en thee

13.00   Welkom en introductie
           Welkomstwoord Gerard de Jong, voorzitter Alliantie Kind in Gezin          

13.15   JAARPLAN 2017 en werkorganisatie Alliantie Kind in Gezin 
            - Introductie door Peter van der Loo en Gerard Besten, leden van stuurgroep Alliantie Kind in Gezin
            - Vragenronde en bespreking: Wat zijn prioriteiten in 2017? Welke bijdrage kunnen partners leveren?
                                             
14.15     PROJECT Matching: Presentatie van de concusies en resultaten
             Annemieke de Vries (Gezinspiratieplein), Daniëlle Oomen (NJi), Gera Termeulen (ADOC)

14.45     Plenaire afsluiting met conclusies en concrete afspraken
             Onder leiding van Gerard de Jong

Vervolg in Dok 14

15.00     AFSCHEID MARC ENGBERTS als coördinator van de Alliantie Kind in Gezin.

17.00     Einde