• "Ieder kind in een gezin"

 • 1

De Prijsvraag Inhuisplaatsen die de Alliantie Kind in Gezin  begin mei lanceerde, heeft 47 inzendingen opgeleverd. De uitreiking van de drie prijzen zal plaatsvinden op 13 oktober, tijdens een Alliantiebijeenkomst in het Schaffelaartheater in Barneveld.

 DE INSCHRIJVING VOOR DE ALLIANTIEPRIJSVRAAG IS OP 12 JULI 2016 GESLOTEN

De Alliantie Award, de hoofdprijs van 10.000 euro, gaat naar een succesvolle, 'voorbeeldige' aanpak waarmee uithuisgeplaatste kinderen een stabiele en passende plek wordt geboden in een gezinsvorm. De Innovatieprijs Kind in Gezin van 5000 euro is voor een veelbelovende, vernieuwende aanpak bij het inhuisplaatsen van kinderen. Ten slotte is er een Aanmoedigingsprijs Inhuisplaatsen van 2500 euro voor een inspirerend, kleinschalig initiatief.

Voorbeeldfunctie
De Alliantie wil met de prijsvraag inspirerende en ‘voorbeeldige’ initiatieven in beeld krijgen die direct of indirect bijdragen aan stabiele en passende gezinsopvang van uithuisgeplaatste kinderen. Initiatieven met een voorbeeldfunctie worden na afloop van de prijsuitreiking – op 13 oktober in het Schaffelaartheater in Barneveld -  in de etalage gezet, zodat anderen de kunst kunnen afkijken.
Achtergrond van de prijsvraag is een bepaling in de nieuwe Jeugdwet, die op 1 januari 2015 van kracht werd. Daarin staat dat kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen een ander thuis moet worden geboden in een pleeggezin of gezinshuis. Op allerlei plaatsen in het land zoeken organisaties, professionals en burgers naar manieren om dat op een goede manier te realiseren. Met de prijsvraag stimuleert de Alliantie dat goede initiatieven navolging krijgen.

NADERE INFORMATIE OVER DE PRIJZEN
Voor alle drie de prijzen geldt: winnende initiatieven moeten het prijzengeld besteden aan het verder realiseren, versterken of verankeren van het initiatief.

 • ALLIANTIE AWARD (10.000 euro)
  M
  ogelijk gemaakt door het RC Maagdenhuis.
  Prijs voor een initiatief/ integraal concept dat eraan bijdraagt dat (méér) uithuisgeplaatste kinderen een passende en duurzame plek vinden in een gezinsvorm. Het project heeft een duidelijke voorbeeldfunctie. Het accent bij deze prijs ligt op het integrale aspect en de brede impact.
 • INNOVATIEPRIJS KIND IN GEZIN (5.000 euro)
  Mogelijk gemaakt door de Janivo Stichting.
  Prijs voor een veelbelovend initiatief dat een interessante innovatie betekent op het gebied van inhuisplaatsen en kan worden bestempeld als een doorbraak bij het inhuisplaatsen van kinderen. Het project heeft een duidelijke voorbeeldfunctie. Het accent bij deze prijs ligt op het innovatieve aspect.
 • AANMOEDIGINGSPRIJS INHUISPLAATSEN (2500 euro)
  Mogelijk gemaakt door de Stichting Boschuysen.
  Prijs voor een inspirerend, kleinschalig initiatief dat voor een onderdeel van het inhuisplaatsen een verrassende, verfrissende manier van werken heeft bedacht/ ontwikkeld.

Wie komen in aanmerking voor de prijs?
Stichtingen en verenigingen, (groepen) burgers, ondernemers. Voor de duidelijkheid: ook jeugdhulpaanbieders. Gemeenten komen in aanmerking, op voorwaarde dat het gaat om een beleidsinnovatie die zonder externe financiële ondersteuning geen kans maakt om uitgevoerd of gecontinueerd te worden; ook geldt als voorwaarde dat de gemeente zelf een substantieel deel van de financiering voor haar rekening neemt.

Beoordelingscriteria
De drie prijzen hebben elk hun eigen accent, zoals hierboven beschreven bij de prijzen zelf. Bij het beoordelen van de inzendingen kijkt de jury verder in welke mate ze aan onderstaande criteria voldoen:

 • Het initiatief draagt eraan bij dat (méér) uithuisgeplaatste kinderen passende plek kunnen vinden in een pleeggezin, gezinshuis of andere gezinsvorm waar sprake is van continuïteit en vaste opvoeder(s).
 • Het initiatief draagt bij aan een goede/ duurzame match tussen kind en gezin, zodat de plaatsing een grotere kans heeft bestendig zijn.
 • Het initiatief helpt (veelvuldige) ver- of doorplaatsing van kinderen voorkomen.
 • In de aanpak van het initiatief wordt zo mogelijk de eigen stem van kinderen gehoord.
 • Het initiatief draagt bij aan effectieve ondersteuning of toerusting van gezinsvormen, zodat deze beter in staat zijn hun taak – opvang en duurzame verzorging van kinderen – uit te voeren.
 • Het initiatief heeft een voorbeeldfunctie en is over te nemen/ toe te passen in andere contexten.
 • Het initiatief is in te bedden in de lokale context en sluit aan bij de realiteit van de nieuwe jeugdwet waarin de gemeente de centrale regie heeft.

Indienen
Inititiatieven konden worden ingediend tot 11 juli 2016, 13.00 uur. Bekijk het AANMELDFORMULIER.

Het vervolg

 • Uiterlijk 30 september 2016 wordt op deze website bekend gemaakt welke initiatieven door de jury zijn genomineerd voor een prijs. (Voor welke prijs blijft dan nog in het midden).
 • De prijsuitreiking is op 13 oktober in het Schaffelaartheater in Barneveld. Genomineerden wordt gevraagd hun initiatief tijdens deze bijeenkomst kort en op aansprekende manier te presenteren.
  Het aanwezige publiek zal na de presentaties stemmen voor een publiekswinnaar. De winnaar van de publieksprijs ontvangt een leuke incentive en zal in de berichtgeving achteraf als publiekswinnaar in de spotlight worden gezet.
  De winnaars van de Alliantie Award, de Innovatieprijs Kind in Gezin en de Aanmoedigingsprijs zijn voorafgaand aan de bijeenkomst reeds door de jury bepaald.

Voor meer informatie over de prijsvraag: mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.