• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Onlangs is Triade partner geworden van de Alliantie Kind in Gezin. De organisatie biedt onder andere gezinshuiszorg in Flevoland en omgeving.

Triade levert in Flevoland en omgeving gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. De organisatie biedt beschermde woonomgevingen, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of school. Jeugdhulp is dus onderdeel van een breder aanbod. Momenteel beschikt Triade over 15 gezinshuizen.
De visie van Triade sluit goed aan op de uitgangspunten van de Alliantie Kind in Gezin: ‘Daar waar een uithuisplaatsing noodzakelijk is, moet een kind zo mogelijk in een gezinssituatie  terecht kunnen. Als het kan een pleeggezin, en wanneer dit niet gaat in een gezinshuis’, zo schrijft de organisatie in een toelichting waarom ze zich aansluit bij de Alliantie Kind in Gezin. Triade werkt nauw samen met Vitree, die in de regio Flevoland de zorgaanbieder voor pleegzorg is. Momenteel maken ongeveer 45 kinderen gebruik van de gezinshuizen van Triade. De organisatie zegt: ‘Een gezinshuis combineert het vanzelfsprekende van een gezin met professionaliteit en vakmanschap van de jeugdzorg. De ouders nemen de kinderen voor een langere tijd op in hun eigen leven. Door uit te gaan van de kracht van het gewonde leven, bieden zij de kinderen structuur en perspectief voor de toekomst.’ Voor Tirade malen de verschillende financieringsstromen geen leidraad voor de inrichting van de zorg. In de gezinshuizen zitten kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, vanuit de jeugdwet, de GGZ of VG.

Ga voor meer informatie naar de website van Triade