• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

handshake voorsiteBarneveld is op 16 november partner geworden van de Alliantie Kind in Gezin. Wethouder Hans van Daalen (links op de foto) ondertekende het manifest van de Alliantie in gezinshuis Evemar in Jeugddorp De Glind. Hij deed dat in aanwezigheid van Gerard de Jong, voorzitter van de Alliantie.

Met de ondertekening van het manifest steunt de gemeente Barneveld de ambitie om zoveel mogelijk uithuisgeplaatste kinderen een duurzame plek te bieden in een pleeggezin of gezinshuis. Barneveld gaat zich de komende jaren extra inzetten om dat mogelijk te maken. Zo gaat de gemeente zorgdragen dat inkoop van Jeugdhulp is afgestemd op de tendens meer kinderen in huis te plaatsen. Ook gaat Barneveld meewerken aan initiatieven en experimenten die zijn gericht op duurzame gezinsopvang van uithuisgeplaatste kinderen.

Netwerk
Door zich aan te sluiten bij de Alliantie versterkt Barneveld haar eigen netwerk, dat kan helpen om inhuisplaatsen concreet te maken. In de Alliantie zitten aanbieders van jeugdhulp maar bijvoorbeeld ook het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Door het uitwisselen van kennis, gezamenlijk uitvoeren van projecten en ontwikkelen van innoverende methodieken met andere Alliantiepartners kan de gemeente Barneveld inhoud geven aan haar ambities.
De ondertekening van het manifest door Hans van Daalen vindt plaats in aanwezigheid van Gerard de Jong, voorzitter van de Alliantie Kind in Gezin, tevens directeur van de Rudolphstichting. De Rudolphstichting, een van de initiatiefnemers van de Alliantie, ontwikkelt en ondersteunt in het Barneveldse jeugddorp De Glind vernieuwende projecten voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. De Glind kent momenteel 25 gezinshuizen.