• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

De Alliantie Kind in Gezin heeft er weer een mooie partner bij: Lindenhout. Deze organisatie biedt jeugdhulp in Gelderland en Overijssel. De kernwaarde van Lindenhout is: 'Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk.'

De visie van Lindenhout sluit naadloos aan bij de doelstelling van de Alliantie: er zorg voor dragen dat kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, zoveel mogelijk worden opgevangen, verzorgd, en begeleid in een gezinsvorm. Dat kan een pleeggezin zijn, en voor kinderen en jongeren met complexe problematiek, een gezinshuis of gezinsgroep.
De afgelopen jaren heeft Lindenhout de 'klassieke' residentiële zorg sterk verminderd. Tegelijkertijd is de pleegzorg en de gezinshuiszorg gegroeid.

Meer weten? Ga naar de website van Lindenhout