• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Jongeren die in een gezinshuis wonen, mogen daar voortaan standaard blijven wonen tot hun 21e verjaardag. Daarover hebben het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom een bestuurlijke afspraak gemaakt die op 1 februari ingaat. Jongeren kunnen ook na hun achttiende verjaardag nog gebruik maken van de hulp en ondersteuning van het gezinshuis en hoeven het huis pas te verlaten als ze daaraan toe zijn.

Op 29 januari is de Week van Het Vergeten Kind gestart. Het Vergeten Kind vraagt aandacht voor de wisselingen van hulpverleners waar jongeren in de jeugdzorg mee te maken krijgen. Kinderen in het jeugdzorgsysteem zien veel verschillende hulpverleners: kinderen die op een groep wonen, hebben gemiddeld al 64,6 hulpverleners gehad. Het aantal hulpverleners dat kinderen in de jeugdhulp zien, moet naar beneden.

De ervaringsdeskundigen van ExpEx zijn een videocampagne gestart om positieve herinneringen aan hun eigen hulpverlener te delen met de hashtag #alsnogbedankt. Ze roepen andere jongeren op om iemand in de sector alsnog te bedanken.

In het programma Versterken van de kracht van pleegouders werken de NVP en Jeugdzorg Nederland samen aan het versterken van de kracht van pleegouders door leren en je ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel te maken van het pleegouderschap. Bijdragen aan het programma kan in het panel voor pleegouders en professionals.

De inschrijvingen voor het JiP Zomerkamp zijn geopend. Dit kamp voor jongeren uit een pleeggezin vindt dit jaar plaats van 2 augustus tot en met 7 augustus 2020 in De Moer, Noord-Brabant.